Welcome to Sacred Heart Parish

Msgr. Daniel J. Plocharczyk, Pastor/Proboszcz
Rev. Stanisław Dudek
Rev. Peter S. Sobiecki, Senior Priest/Emeryt

Rev. William Baldyga, Senior Priest/Emeryt

Deacon Jacek Muszyński

          

Cemetery Mass/Msza św. na cmentarzu

Cemetery Mass will be on October 29, 2017 at 2.p.m.

Msza św. na cmentarzu będzie 29-go Października o godz. 2-ej po południu.