Welcome to Sacred Heart Parish

Msgr. Daniel J. Plocharczyk, Pastor/Proboszcz
Rev. Stanisław Dudek
Rev. Peter S. Sobiecki, Senior Priest/Emeryt

              Rev. William Baldyga, Senior Priest/Emeryt

Deacon Jacek Muszyński

 

 

  

 

CCD Class schedule grades 1-8

Zajęcia z religii dla class 1-8 

4:30-5:30

 

CONFIRMATION INFORMATION FOR 10TH GRADE STUDENTS CLASSES

TUESDAY, September 14, 6:30-7:30 p.m. Upper Church

Saturday, September 18, 6 p.m. Rehearsal- STUDENT AND SPONSOR must atend-in upper church Sunday, September 19, 2 p.m. Confirmaton Mass

INFORMACJA ODNOŚNIE BIERZMOWANIA DLA 10-TYCH KLAS

Wtorek, 14 wrzesień, 6:30-7:30 wieczorem górny kościół

Sobota, 18 wrzesień, 6 wieczorem-próba KANDYDAT I SPONSOR muszą być obecni-w górnym kościele

Niedziela, 19 wrzesień o godz. 2-ej po poł. Bierzmowanie 

 

  Online Giving

 

Our Church is now offering Online Giving, please select link on the left to set up your account to start online contribution. 

              

   Donations 
Now more then ever your Parish needs you. Please mail your support or drop off. The drop off box is located in the back porch of Rectory buildig. There is Holy Water available to take.
Thank You and God Bless You All.
 
Kopertki z cotygodniowymi ofiarami można wysłać pocztą lub włożyć do skrzynki, która znajduje się przy tylnym wejściu do kancelarii parafialnej od strony szkolnego parkingu. Jest tam również woda święcona do wzięcia. Bóg zapłać.