Who Can Buy a Grave/Kto może kupic grób

Only registered parishioners of Sacred Heart Church, New Britain, CT and Holy Cross Church, New Britain, CT can buy a grave at the Sacred Heart Cemetery. Holy Cross parishioners have to provide letter from the pastor verifying their membership. 


Tylko osby zapisane do Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain i Parafi Świętego Krzyża w New Britain mogą kupic miejsce na cmentarzu. Osoby należące do Parafi Świętego Krzyża są zobowiązane do przedstawienia listu od ich proboszcza stwierdzającego przynależnośc do parafi.