Confirmation/Bierzmowanie

A sacrament in which the Holy Spirit is given to those already baptized in order to make them strong and perfect Christians and soldiers of Jesus Christ.

Two years of preparation is required in order to receive the sacrament of Confirmation. You have to attend religion classes in grade 8 and 9 and Confirmation is administered to 10th grade students. 

Parents looking to arrange Confirmation for their children should contact the rectory office at 860-229-0081.
 

Adults looking to join or return to the receive Confirmation should call the rectory office at 860-229-0081 and inquire about Adult Confirmation.

 For a detailed description and explanation of Confirmation you can

 click Confirmation

 Requirements for a Confirmation Sponsor


 

Jest to Sakrament,dla osób ochrzczonych w którym Duch Święty uczynia nas silnymi i doskonałymi chrześcijanami i żołnierzami Jezusa Chrystusa.

Wymagane jest 2 lata przygotowań aby otrzymać sakrament bierzmowania. Aby otrzymac saktament bierzmowania uczeń musi uczęszczac na lekcje religi w klasie 8 i 9. Sakrament bierzmowania zostaje przyjęty przez uczniów klasy 10.

Rodzice którzy chcą by ich dziecko przystąpiło do bierzmowania powinny skontaktować się z biurem parafialnym 860-229-0081.

Osoby dorosłe które chcą otrzymać sakrment bierzmowania powiny skontaktować się z biurem parafialnym 860-229-0081.

 

 Przepisy dotyczące zostania świadkiem do bierzmowania