Anointing of the Sick

Anyone wishing to receive the Sacraments at home because of illness or age, please call the rectory office at 860-229-0081. Notify the Rectory if a parishioner is in the hospital or convalescent home.

Anointing of the Sick

Ktokolwiek życzy sobie przyjąć Sakramenty Święte w domu z powodu choroby lub podeszłego wieku, prosimy dzwonić na plebanię 860-229-0081. Jeżeli parafianin znajduje się w szpitalu lub w Domu Opieki prosimy o przekazanie informacji na plebanię.