Mass Schedule

Ordinary Times

CELEBRATION OF THE SUNDAY EUCHARIST
(Msze Święte)
Morning Mass on Saturdays at 8:00 am in Polish.
Msze Św. po polsku o godz. 8-ej rano w każdą sobotę.
Vigil Mass on Saturday at 4:00 PM (Msza Św. Wigilijna)
Sunday English Masses at 6:15 AM, 8:30 AM (upstairs), 10:00 AM Niedzielne Msze Św. Po polsku: 7:15 AM, 8:30 AM (na dole), 11:30 AM
Weekday Masses at 6:30 AM and 8:00 AM / Msze Św. W dni powszednie o godz. 6:30 i 8:00 rano
 
CONFESSIONS/SPOWIEDŹ ŚW.
Every Saturday from 3-3:45 p.m. and on Thursday's before first friday of each month at 4 p.m.
W każda sobotę w godz. od 3-3:45 pp. i w czwartki przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 4-ej pp.