Who is a parishioner?

A frequently asked question in our parish office is “Do you belong to our parish?” Many answers are given to this question. For example: “I was baptized here.” “I went to school here. “I come here for Mass. “These are very interesting answers, but none of them make anyone a parishioner. In order to be a parishioner, you must be signed up and listed in our files as a parishioner. Anyone 21 years of age or older should be signed up in their own name and should no longer be on their parents card. Students who attend college should register and have their names on file with their parents.

 This is necessary because, according to the laws of the church, when people call to be married, to be sponsors or godparents, or for the baptism of their children, if they are not registered we cannot accept them for the sacrament or certificates. Also you cannot obtain a lot at our Parish Cemetery unless you are a registered parishioner. We invite you to fill out a census card and become a parishioner. You must be signed up for at least six months before you can be married, or receive a sponsor certificate.

 “I go here for mass” does not make you a parishioner. Attending mass may make you a better and more fulfilled person, but it does not make you a parishioner.

 


 

Kto jest parafianinem?

 Często zadajemy pytanie w biurze parafialnym: “Czy Pan/Pani należy do naszej Parafii? Niekiedy słyszymy odpowiedzi np. „Byłam/Byłem chrzczony w tym Kościele”, „Chodziłem do szkoły S.H.”, „Przychodzę na Mszę Św.”.

Są to odpowiedzi, ktόre nie wskazują, że się jest parafianinem. Aby być parafianinem, należy się zapisać i mieć założoną kartę rejestracyjną. Każdy, kto ukończył 21 lat i nie jest na studiach powinien mieć swoją kartę. Te, osoby, ktόre studiują, powinny być zapisane razem z rodzicami.

Jest to konieczne, ponieważ według prawa kościelnego ci, ktόrzy chcą zawrzeć związek małżeński, być chrzestnym, świadkiem do bierzmowania lub ochrzcić dziecko a nie są zapisani do parafii nie mogą otrzymać tych sakramentόw, zaświadczeń ani też zakupić placu na parafialnym cmentarzu.

Trzeba należeć co najmniej sześć miesięcy aby można było zawrzeć związek małżeński lub otrzymać zaświadczenie. Zapraszamy więc do biura parafialnego aby wypełnić kartę rejestracyjną i zostać parafianinem.

„Uczęszczam na Mszę Św.” – tak, to piękne, stajemy się przez to lepszymi i bardziej wierzącymi jednak nie znaczy to, że przynależymy do parafii.